Przejdź do treści

Polityka Prywatności dla Gry „Cross This Bridge”

Data ostatniej aktualizacji: [21 listopada 2023]

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gry mobilnej „Cross This Bridge” (zwanej dalej „Grą”). Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o rodzajach gromadzonych danych, sposobach ich wykorzystania oraz o prawach Użytkowników związanych z ochroną prywatności.

2. Zakres Gromadzonych Danych

W ramach korzystania z Gry, mogą być gromadzone następujące dane Użytkowników:

a) Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail.

b) Dane dotyczące korzystania z Gry, w tym informacje o postępach w grze, poziomie aktywności.

c) Dane techniczne, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu.

3. Wykorzystanie Danych

Dane zbierane przez Grę wykorzystywane są w celu:

a) Zapewnienia funkcjonalności Gry i jej ulepszania.

b) Komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z Grą.

c) Analizy i statystyk mających na celu poprawę działania Gry.

4. Udostępnianie Danych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

a) Dostawcom usług analitycznych i statystycznych.

b) W przypadku żądania przez organy ścigania zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych.

b) Sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.

c) Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

d) Ograniczenia przetwarzania danych.

e) Przenoszenia danych.

f) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez aktualizację niniejszego dokumentu.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez email: marek.bakalarczuk@gmail.com