Przejdź do treści

Polityka Prywatności dla Gry „Cross Your Words”

Data ostatniej aktualizacji: [21 listopada 2023]

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gry mobilnej „Cross Your Words” (zwanej dalej „Grą”), zarządzanej przez Websfera Marek Bakalarczuk (zwany dalej „Administratorem”). Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o rodzajach gromadzonych danych, sposobach ich wykorzystania oraz o prawach Użytkowników związanych z ochroną prywatności.

2. Zakres Gromadzonych Danych

W ramach korzystania z Gry, mogą być gromadzone następujące dane Użytkowników:

a) Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania z Gry, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail.

b) Dane dotyczące korzystania z Gry, takie jak informacje o postępach w grze, poziomie aktywności.

c) Dane techniczne, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu.

d) Dane zbierane w celu wyświetlania reklam, w tym dane dotyczące interakcji z reklamami.

3. Wykorzystanie Danych

Dane zbierane przez Grę wykorzystywane są w celu:

a) Zapewnienia funkcjonalności Gry i jej ulepszania.

b) Komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z Grą.

c) Wyświetlania spersonalizowanych reklam.

d) Analizy i statystyk mających na celu poprawę działania Gry.

4. Udostępnianie Danych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

a) Dostawcom usług reklamowych w celu wyświetlania reklam.

b) Dostawcom usług analitycznych i statystycznych.

c) W przypadku żądania przez organy ścigania zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych.

b) Sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.

c) Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

d) Ograniczenia przetwarzania danych.

e) Przenoszenia danych.

f) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Bezpieczeństwo Danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez aktualizację niniejszego dokumentu.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem:

Websfera Marek Bakalarczuk pod adresem email: marek.bakalarczuk@gmail.com